STARTSIDAN

v.pilks2.jpg (27315 bytes) Teater Pugilist goes "franchising". Efter succen med VD förökade sig teater Pugilist i gammal god vänster tradition. Två av gruppens medlemmar, med en förkärlek för absurd teater i allmänhet och Daniel Charms i synnerhet, valde att under Teater Pugilists logotyp sätta upp Glen Cambells Pilks dårhus på Lilla Teatern. Föreställningen blev en konstnärlig framgång. Nu fanns det plötsligt två Teater Pugilist. Martin Theorin insåg att nu gällde det att skydda varumärkes namnet - Teater Pugilist och bildade den ideella föreningen Teater Pugilist. Kort därefter uteslöts gruppens övriga medlemmar och nya invaldes.