STARTSIDAN
PUGILISTISK KONST

Mannen överst krigsskadad blind förmodligen sviter från andra vœrldskriget. Han hade ett fickur med blindskrift och en förstående fru, som beskrev mig som "Eine gute nordische type". Övriga bilder œr spridda intryck från samma resa och hœrrör företrœdesvis från Grekland.
New York -97


En hel del "riktiga sköningar" har sökt jobb hos Martin Theorin under årens lopp,
en del är helt enkelt konstverk i sig själva.


Och om vi skall tränga ännu djupare in i det rena estitikens innersta väsen.
Robert Wells i Ullared 2003


Konstens hemland är Italien.


STARTSIDAN