Tillbaka till startsidan

FUSION R.I.P.
av Martin Theorin

En gång fans det en riktig jazzclub, på Storgatan 1 i Göteborg, precis som i USA.
Men göteborgarnas musikintresse var inte tillräckligt stort, för att härbärgera den.

SLUT