Tillbaka till startsidan

GÖR DIN EGEN KULTURARTIKEL
...OM DIG SJÄLV
av Martin Theorin

I mångskiftande fysiska och metafysiska nivåer blöder sin taggiga prosa, som vore den allas och ingens.
________ vägrar att böja sig för vår granskande blick, och i ________ patafysikaliska universum vågar inte ens det osäkra sätta sin säkerhet på spel och säga sitt namn.
Liv och död möts, vägs och mäts skuldra vid skuldra, i skenet av ett ödestigert samröre med kosmos, mot en klipphäll av ensamhet som fond. Skapar ________ med Eros Ramasotti som sändebud sina sinisrta järtecken från sinnets savann, i full algblommning och kräks ________ vilt sitt, så, ja just så! Är det att föra text!

SLUT