STARTSIDAN

SOCIAL JULIE

asch.jpg (37778 bytes) Teater Pugilists pjäs Social Julie  provfimades av 
Strix television. Projektet skrinlades på grund av 
svårigheter med finansieringen. Men resulterade 
i positiva sidoeffekter i form av medverkan i en 
krönika i Aftonbladet och ett antal TV-pogram - 
"Aschberg & co.", "Renée", "Lotta"m.fl. - samt ett
 sponsrings bidrag upphalat ur plånboken av 
Robert Aschberg himself i Strix lokaler vid 
Hammarby hamnen med orden " ja om man är 
en sån här rik jävel som jag skall man väl va en
 sån där jävla mecenat."aschberg.jpg (9114 bytes)